Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2017. A Federación Galega de Municipios e Provincias e o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ratificaron hoxe un acordo para a posta en marcha de bolsas de prácticas nos concellos de Galicia. A través dun convenio, as entidades locais que o desexen, poden ofertar unha praza de formación nesta área, que se cubrirá con aparelladores/as que se atopen en situación de desemprego.

Documento Completo.