Jornada Técnica que organiza el Instituto de Seguridade e Saude de Galicia (colabora el Colegio) en el Centro ISSGA de Ourense sobre “RISCOS ASOCIADOS ÁS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN E DE ADECUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA” en la que cabe destacar el tema que a continuación se detalla:

10.10 INTRODUCIÓN AO CONCEPTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA. A CUALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DOS EDIFICIOS E A SÚA CERTIFICACIÓN
Rubén Domínguez Villanueva. Representante do COAATIE de Ourense
Data da xornada: 20/09/2018
Hora de comezo: 09.45 horas
Lugar: Centro Issga de Ourense
Villaamil e Castro s/n – 32002 Ourense
Tel.: 988 386395 Fax: 988 386222
i ssga. ourense @xunta.gal
Inscrición:Web