CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA: Redacción de proxecto básico e de execución e dirección facultativa

Contratación dos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa da obra da fase II e III do hospital público da Mariña (Burela) 

Enlace a noticia: 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801780