No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 99, do luns 27 de maio de 2019, e número 116, do mércores 19 de xuño de 2019, publicáronse as bases xerais e específicas que rexen a convocatoria para o acceso a diversas prazas vacantes no Concello de Pontevedra incluídas na OEP 2015 e OEP 2017.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190717/AnuncioL238-270619-0001_gl.html