Que terá lugar o mércores 28 de setembro de 2016 ás 9.45 horas no Centro Issga de Ourense, Rúa Villaamil e Castro s/n 32004 Ourense.
9.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Representante Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 OBRAS DE CONSTRUCIÓN SEN PROXECTO E DE EMERXENCIA. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
Pablo Orofino Vega. Subdirector Técnico do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT).

11.45 DESCANSO

12.15 SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL EN OBRAS DE EDIFICACIÓN SEN PROXECTO
Antonio Carballo Couñago. Representante do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

12.55 PREVENCION DE RISCOS LABORAIS EN OBRAS PUBLICAS SEN PROXECTO E DE EMERXENCIA
Jose Manuel Gallego Martín. Coordinador de Prevención da Unidade Territorial 1: Galicia-Asturias-Cantabria, de Tragsa

13.30 COLOQUIO E PECHE
Representante Issga / Consellería de Economía. Emprego e Industria

Para máis información e inscrición pode consultar no apartado de formación da nosa páxina web, , ou dirixirse ao Centro do ISSGA onde terá lugar esta acción formativa, tlf.: 988 386 395, fax: 988 386 222, correo electrónico: issga.ourense@xunta.gal

Antonio Carballo Couñago participa como representante do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Programa   228Programa_Xornada_ObrasSenProxecto_Ourense_V2.pdf