ISSGA - Campaña "Traballos en cubertas"
Publicada o 11/10/21

Segundo comunicación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia:

Comunicámosvos o lanzamento da campaña "Traballos en cubertas", que estará en marcha ata o vindeiro 22 de outubro.

Creouse un espazo web ao que tamén se pode acceder dende a nosa web, nos que se pode consultar a toda a información.

 

Esta campaña fundaméntase na creación dunha rede de "intermediarios" que contribúan á súa difusión. Por iso, no apartado de "Súmate" do espacio web recóllense as diversas formas de colaboración que poden desenvolverse.

 

Por que se lanza esta campaña?

Cada 7 días unha persoa sofre un accidente grave ou mortal ao caerse desde unha cuberta ou tellado mentres realizaba algún traballo de conservación, mantemento, reparación ou inspección. Entre 2014-2018, só no sector construción, 228 traballadores sufriron accidentes deste tipo, introducíndolles feridas graves ou fatais.

Estes accidentes poden e deben ser evitados

 

Obxectivo da campaña

Esta campaña ten como obxectivo sensibilizar ás empresas e traballadores autónomos que executan estes traballos, así como aos titulares dos edificios, sobre este risco e facilitar os criterios técnicos que se deben seguir para que estas tarefas realícense con seguridade, para reducir estes accidentes. Ademais,a campaña incide no papel que desempeñan neste tipo de obras as comunidades de veciños, como promotoras dos traballos, e recolle os aspectos preventivos a ter en conta nas diferentes fases do proxecto.

Hai que ter en conta tamén que a subcontratación de servizos en obras de construción é unha práctica moi habitual, polo que esta campaña pode contribuír a facilitar unha adecuada xestión da prevención mediante a coordinación das diferentes actividades empresariais. A difusión destes materiais entre os promotores, os titulares de edificios que contratan estes traballos e as empresas que os executan é clave para reducir os accidentes por caída de altura desde cubertas e por iso o ISSGA convida as partes implicadas nos devanditos traballos a sumarse á campaña porque
o importante é baixar con vida.

 

Quen son os impulsores desta campaña?

Esta é unha iniciativa impulsada polas entidades que forman parte do "Grupo de Traballo Construción" da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) , entre as que se atopa o ISSGA.Material divulgativo

Elaboráronse os seguintes materiais divulgativos que incorporan mensaxes para sensibilizar e incrementar o coñecemento técnico dos promotores/titulares do edificio e contratistas que realizan este tipo de traballos:

  • Un anuncio que pretende sensibilizar acerca das graves consecuencias, tanto físicas como emocionais, que supón traballar sen seguridade sobre un tellado.

  • Un documento divulgativo que explica de forma detallada as seis etapas crave que se deben seguir para traballar con seguridade sobre unha cuberta e o papel que desempeñan o promotor/titular do edificio e o contratista en cada unha delas.

  • Dous trípticos que remarcan as obrigacións do promotor/titular do edificio e do contratista, respectivamente.

  • Tres carteis coas 10 regras básicas para que un traballo sobre un tellado non termine nun accidente.


A difusión destes materiais entre os promotores/ titulares de edificios que contratan estes traballos e as empresas que os executan é clave para reducir os accidentes por caída de altura desde cubertas. “

 

 

Ficheiros
  • No hay ficheiros en esta noticia.
Relacións
  • No hay relacións en esta noticia.